Primjena ultrazvuka u medicini

Zbog svoje velike prodornosti i interakcije s materijalnom sredinom (tkivom), ultrazvuk se široko primjenjuje u skoro svim granama medicine i to, prije svega, u dijagnostici, ali se također koristi u terapiji i kirurgiji. Ultrazvučni pregledi koriste zvučne valove visoke frekvencije kako bi vidjeli unutrašnjost tijela. Zvučni valovi su toliko visoki da ih ljudsko uho ne može čuti. Zvučni se valovi usmjeravaju na unutarnje organe iz malog, vibrirajućeg kristala na ručnom skeneru (sondi). Sonda reflektira zvuk ili "odjekuje" i tako stvara sliku.

U medicini se koristi ultrazvuk slabe jačine. Prema dosadašnjim istraživanjima, ultrazvuk nije pokazao nikakve štetne biološke ili mehaničke efekte za ljudski organizam i u dijagnostičkim dozama pokazao se potpuno sigurnim. Štetno djelovanje ultrazvuka koji se upotrebljava u medicini nije dokazano. Za vrijeme ultrazvuka nema ionizirajućeg zračenja pa se pretraga ili tretman može ponavljati više puta.